เชิญชมนิทรรศการถาวร “ในหลวงกับการดนตรี”

มูลนิธิหอสมุดดนตรีฯ ร่วมกับ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้จัดนิทรรศการถาวรเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการดนตรี แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเป็นที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์

สามรถเข้าชมได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น.

 

วันที่: 
พฤหัสบดี 1 มกราคม 2015 - 09:00 ถึง พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 2015 - 16:00
สถานที่: 
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ.สามเสน กทม. ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๔๕ โทรสาร. ๐๒-๒๘๒-๘๐๓
ไทย
Back to Top